Veľký Biel

Prehľad čerpania príspevku pre mládež do 23 rokov od SSTZ pre rok 2021

Prehľad čerpania príspevku pre mládež do 23 rokov od SSTZ pre rok 2021

 

Prehľad čerpania príspevku pre mládež do 23 rokov od SSTZ pre rok 2021.

Občianske združenie STO Veľký Biel sa v roku 2021 znova zapojilo do výzvy o poskytnutie príspevku na mládež do 23 rokov od SSTZ v zmysle zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov /ďalej len „zákon o športe“ alebo „ZoŠ“ a Čl. 4 ods. 1 písm. a/ Zmluvy o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2021 uzatvorenej medzi Ministerstvom školstva, vedy a výskumu a športu SR a SSTZ.

STO Veľký Biel z tejto výzvy získal sumu 3000,- eur, ktorá sa použila na nákup nových poťahov, spotrebného materiálu ako sú loptičky, rakety, dedinfekčné prostriedky a pod.

 

Zoznam refakturovaných položiek STO Veľký Biel:

 1. Faktúra  č. 20210147        Nákup spotrebného materiálu         =674,90=
 2. Účet       sportisimo          Nákup športovej obuvi                    =55,95=
 3. Faktúra č. 66920              Nákup športového oblečenia            =100,96=
 4. Faktúra č. 211SK0112      Nákup spotrebného materiálu           =430,10=
 5. Faktúra č. 201SK0143      Nákup spotrebného materiálu           =316,10=
 6. Účet        ubytovanie na turnaji Humenné                                =106,60=
 7. Účet        cestovné  Humenné                                                 =112,75=
 8. Faktúra č. 4384696901    Nákup spotrebného materiálu            =120,85=
 9. Faktúra č. 211SK0238      Nákup spotrebného materiálu            =268,55=
 10. Faktúra č. 211SK0300      Nákup spotrebného materiálu            =516,00=
 11. Účet za AG testy                                                                     =111,20=
 12. Faktúra č. 4090807301    Nákup spotrebného materiálu             =52,48=
 13. Faktúra č. 211SK0300      Nákup spotrebného materiálu            =134,40=

 -----------------------------------------------------------------------------------------

 Spolu                                                                                 =3.000,84=

Aby ste mohli pridať komentár, musíte sa prihlásiť.