Veľký Biel

Prehľad čerpania príspevku pre mládež do 23 rokov od SSTZ pre rok 2020 na základe dodatku

Prehľad čerpania príspevku pre mládež do 23 rokov od SSTZ pre rok 2020 na základe dodatku č.1.

Na základe dodatku č.1 k zmluve číslo MK2020/11 zíkalo Občianske združenie STO Veľký Biel z výzvy o poskytnutie príspevku na mládež do 23 rokov od SSTZ v zmysle zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov /ďalej len „zákon o športe“ alebo „ZoŠ“ a Čl. 4 ods. 1 písm. a/ Zmluvy o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2020 uzatvorenej medzi Ministerstvom školstva, vedy a výskumu a športu SR a SSTZ sumu 1500,- eur , ktorá sa použila na nákup nových dresov, spotrebného materiálu ako sú loptičky, rakety, dedinfekčné prostriedky, teplákových súprav a pod.

 

Zoznam refaktúrovaných položiek STO Veľký Biel :

1. Faktúra č. 21VF00093 Nákup Yasaka súprav                  =794,00=

2. Faktúra č. 211SK0001 Nákup spotrebného materiálu      =312,80=

3. Faktúra č. 103320 Nákup dresov                                   =317,49=

4. Faktúra č. 2011SK0031 Nákup spotrebného materiálu    =280,30=

--------------------------------------------------------------------------------

   Spolu                                                                          =1.704,59=

Aby ste mohli pridať komentár, musíte sa prihlásiť.