Veľký Biel

História klubu

Občianske združenie „Stolnotenisový oddiel Veľký Biel“ bolo založené 31.01.2014, ako pokračovanie pingpongového krúžku, ktorý vznikol 22.02.2010 a úspešne pracuje s bielskymi deťmi dodnes.

Počas štvorročnej existencie sa v krúžku, ktorý bol podporovaný aj zo strany miestnej základnej školy i obecného úradu, vystriedalo veľa detí našej obce a základnej školy. Hlavnou náplňou krúžku boli tréningy, ktoré sa konali dvakrát do týždňa. Veľkú a obetavú pomoc sme našli u p. trénera Milana Nováka, ktorý bol ochotný nám podať pomocnú ruku a venuje sa našim deťom ako tréner. Jeho športové skúsenosti boli, sú a dúfam, že ešte dlho budú neoceniteľnou pomocou pri výchove a rozvoji nových talentov, ale aj pri rozvoji pohybovej činnosti mladých.

Postupom času začali k tréningom pribúdať aj turnaje. V dnešnej dobe sa deti pravidelne a s úspechmi zúčastňujú stolnotenisových podujatí organizovaných v rámci obce (Starostovský turnaj, Detský vianočný turnaj a Školský koncoročný turnaj), ako aj v iných mestách na okolí (Svätý Jur, Moravský Svätý Ján, Pezinok, Senec) a v zahraničí (Angern v Rakúsku). Deti sa počas školského roka zúčastňujú aj Pezinskej školskej ligy v stolnom tenise.

Muži hrávajú pravidelne raz do týždňa VIII. ligu v ktorej máme dve mužstvá:

  • Veľký Biel A
  • Veľký Biel B

Poslaním OZ je vytvoriť podmienky na plnohodnotné využitie voľného času detí športovou činnosťou, výchovu k zodpovednosti, cieľavedomosti, vytrvalosti vďaka stolnému tenisu.