Veľký Biel

Výsledky

Výsledky našich mužstiev v ročníku 2018/2019 :

Veľký Biel A 

Veľký Biel B

Najmladšie žiačky

Najmladší žiaci

Mladšie žiačky

Mladší žiaci

Starší žiaci

Dorastenci