Veľký Biel

Kontakty

Korešpondenčná adresa:
Kostolná 30, 900 24 Veľký Biel
e-mail: peter.bognar@nextra.sk

            stovelkybiel@gmail.com
tel.: 0903 253 104 , 0907 701 538

IČO: 42360251

DIČ: 2120009463
číslo účtu: SK61 0200 0000 0033 0080 1858 (VÚB banka)