Veľký Biel

Prehľad čerpania príspevku pre mládež do 23 rokov od SSTZ pre rok 2019

 

Prehľad čerpania príspevku na mládež do 23 rokov od SSTZ za rok 2019

 

Občianske združenie STO Veľký Biel sa aj v roku 2019 zapojilo do výzvy o poskytnutie príspevku na mládež do 23 rokov od SSTZ v zmysle zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov /ďalej len „zákon o športe“ alebo „ZoŠ“ a Čl. 4 ods. 1 písm. a/ Zmluvy o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2019 uzatvorenej medzi Ministerstvom školstva, vedy a výskumu a športu SR a SSTZ.

STO Veľký Biel z tejto výzvy získal sumu 2634,50 eur, ktorá sa použila na nákup nových stolnotenisových  stolov, dresov, spotrebného materiálu ako sú loptičky rakety a pod.

 

Zoznam refaktúrovaných položiek STO Veľký Biel

  1. Tričko dres                                25,-       eur
  2. Tričká dresy                             176,52    eur
  3. SPM Humenné-ubytovanie         156,-       eur
  4. Faktúra č. 191SK0679               317,60    eur
  5. Faktúra č. 191SK0484                 59,80    eur
  6. Faktúra č. 191501176               130,86    eur
  7. Faktúra č. 191SK0409                76,90    eur
  8. Faktúra č. 191SK0849              681,-       eur

Spolu                                                   2643,66   eur

Aby ste mohli pridať komentár, musíte sa prihlásiť.