Veľký Biel

Prehľad čerpania príspevku pre mládež do 23 rokov od SSTZ pre rok 2022

Prehľad čerpania príspevku pre mládež do 23 rokov od SSTZ pre rok 2021.

Občianske združenie STO Veľký Biel sa v roku 2022 znova zapojilo do výzvy o poskytnutie príspevku na mládež do 23 rokov od SSTZ v zmysle zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov /ďalej len „zákon o športe“ alebo „ZoŠ“ a Čl. 4 ods. 1 písm. a/ Zmluvy o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2021 uzatvorenej medzi Ministerstvom školstva, vedy a výskumu a športu SR a SSTZ.

STO Veľký Biel z tejto výzvy získal sumu 2560,- eur, ktoré sa použili na nákup nových poťahov, spotrebného materiálu ako sú loptičky, rakety, úhradu cestovného a ubytovania na turnajoch pod.

 

Zoznam refakturovaných položiek STO Veľký Biel 2022 :

  1. Faktúra  č. 221SK0010        Nákup spotrebného materiálu         =148,50=
  2. Účet                                  ubytovanie na turnaji Topoľčany      =86,00=
  3. Faktúra č. 221SK0163         Nákup spotrebného materiálu         =225,90=
  4. Faktúra č. 211SK0213        Nákup spotrebného materiálu           =199,50=
  5. Faktúra č. 201SK0325        Nákup spotrebného materiálu           =253,20=
  6. Účet        ubytovanie na turnaji, Hluk                                       =212,71=
  7. Účet        ubytovanie na turnaji, Praha                                     =1463,94=

 -----------------------------------------------------------------------------------------

 Spolu                                                                                             =2.589,75=

Aby ste mohli pridať komentár, musíte sa prihlásiť.