Veľký Biel

Kontakty

Korešpondenčná adresa:


Kostolná 30, 900 24 Veľký Biel
e-mail:  stovelkybiel@gmail.com

            
tel.: 0903 253 104 , 0907 701 538

IČO: 42360251

DIČ: 2120009463


číslo účtu: SK61 0200 0000 0033 0080 1858 (VÚB banka)