Veľký Biel

Tréningy

Tréningy sa uskutočňujú v kultúrnom dome vo Veľkom Bieli.

  • Pondelok:  15:00 - 17:00 (žiaci ZŠ, krúžok)
                      17:00 - 20:30 (starší žiaci a muži STO Veľký Biel)

  • Streda:      15:00 - 17:00 (najmladší žiaci STO Veľký Biel)
                      17:00 - 20:30 (starší žiaci a muži STO Veľký Biel)

  • Piatok:      15:00 - 17:00 (najmladší žiaci STO Veľký Biel)
                      17:00 - 20:30 (starší žiaci a muži STO Veľký Biel)