Veľký Biel

Prehľad čerpania príspevku pre mládež do 23 rokov od SSTZ pre rok 2020

Prehľad čerpania príspevku pre mládež do 23 rokov od SSTZ pre rok 2020. Občianske združenie STO Veľký Biel sa v roku 2020 znova zapojilo do výzvy o poskytnutie príspevku na mládež do 23 rokov od SSTZ v zmysle zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov /ďalej len „zákon o športe“ alebo „ZoŠ“ a Čl. 4 ods. 1 písm. a/ Zmluvy... Celý článok

Komentáre (0)

Prehľad čerpania príspevku pre mládež do 23 rokov od SSTZ pre rok 2019

  Prehľad čerpania príspevku na mládež do 23 rokov od SSTZ za rok 2019   Občianske združenie STO Veľký Biel sa aj v roku 2019 zapojilo do výzvy o poskytnutie príspevku na mládež do 23 rokov od SSTZ v zmysle zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov /ďalej len „zákon o športe“ alebo „ZoŠ“ a Čl. 4 ods. 1 písm.... Celý článok

Komentáre (0)

Detský Novoročný Turnaj

... Celý článok

Komentáre (1)

Záverečná správa o realizácii projektu "SVETOVÝ DEŇ STOLNÉHO TENISU 2019"

  Záverečná správa o realizácii projektu „SVETOVÝ DEŇ STOLNÉHO TENISU“. Stolnotenisový oddiel Veľký Biel sa zapojil aj tento rok do projektu s názvom  „Svetový deň stolného tenisu“ , ktorý zverejnil Slovenský stolnotenisový zväz. Svetový deň stolného tenisu sme si pripomenuli v sobotu 6.4.2019 v sobotu. Na jeho počesť... Celý článok

Komentáre (0)


Vytvoril Tomáš Novák.