Veľký Biel

Záverečná správa o realizácii projektu.

Stolnotenisový oddiel Veľký Biel sa zapojil do projektu s názvom  „Svetový deň stolného tenisu“ , ktorý zverejnil Slovenský stolnotenisový zväz.

Svetový deň stolného tenisu bol  6.4.2018 . Na jeho počesť sme v našej obci Veľký Biel zorganizovali v spolupráci s obecným úradom vo Veľkom Bieli dňa 7.4.2018  stolnotenisový turnaj pre obyvateľov našej obce. Miestom konania bol Kultúrny dom vo Veľkom Bieli na Železničnej ulici č.80. Zahájenie akcie bolo o 9:00 a ukončenie o 17:00 .

Turnaj bol rozdelený do 8 kategórií, aby sa zvýšila atraktívnosť hry a aby si mohol každý zvoliť náročnosť na ktorú sa cítil. Špeciálnou kategóriou bola zmiešaná štvorhra rodič s dieťaťom, ktorá zožala najväčší úspech. Spolu sa na turnaji zúčastnilo 50 štartujúcich hráčov a plus 20 divákov. Do projektu sa nám podarilo zapojiť každú vekovú kategóriu počnúc najmladšími deťmi končiac tými najstaršími „dôchodcami“. Počet štartujúcich bol nasledovný: detí bolo 21 dospelých 29.

Cieľom projektu bola propagácia stolného tenisu medzi deťmi, dospelými a seniormi. Podľa predchádzajúcich faktov sa nám podarilo naplniť tento hlavný cieľ a ukázali sme dospelým aj rodičom, že aj pri stolnom tenise sa dá tráviť čas užitočne a hlavne so svojimi deťmi!

Projekt prebiehal podľa vopred stanoveného programu, ktorý bol zverejnený v obci na vývesných tabuliach, Obecnom úrade, bol hlásený v obecnom rozhlase a uverejnený na webových stránkach: www.velkybiel.eu  ,  www.stovelkybiel.eu . Najprv prebehli súťaže jednotlivcov a po ich vyhodnotení starostom obce sa začala druhá časť zmiešané štvorhry. Výsledky turnaja aj s fotodokumentáciou budú zverejnené v obecných novinách a na vyššie uvedených webových stránkach.

Najväčším prínosom celého projektu bolo, že stolný tenis sa dá hrať a začať hrať v každom veku. Druhým prínosom bolo vidieť rodičov ako fandia svojim deťom, ako ich povzbudzujú a naopak ako dokážu aj deti povzbudiť svojich rodičov hlasným skandovaním. K ďalšiemu prínosu patrí nepochybne aj materiálové zabezpečenie. Športový materiál zakúpený na projekt sa použije na skvalitnenie tréningového procesu a zvýšenie úrovne zápasov hlavne detí.

Na tento projekt „Svetový deň stolného tenisu“ v našej obci nadväzujú ďalšie projekty, ako sú Školský koncoročný turnaj, Detský novoročný turnaj a turnaj o Pohár starostu obce Veľký Biel. Naše aktivity týmto projektom nekončia a veríme, že sme ukázali obyvateľom našej obce, že stolný tenis je šport, ktorý sa oplatí hrať so srdcom a vtedy má človek z neho najväčšie potešenie.

Aby ste mohli pridať komentár, musíte sa prihlásiť.