Veľký Biel

Prehľad čerpania príspevku pre mládež do 23 rokov od SSTZ pre rok 2021

Prehľad čerpania príspevku pre mládež do 23 rokov od SSTZ pre rok 2021 Autor článku: Ondrej Bognár.   Prehľad čerpania príspevku pre mládež do 23 rokov od SSTZ pre rok 2021. Občianske združenie STO Veľký Biel sa v roku 2021 znova zapojilo do výzvy o poskytnutie príspevku na mládež do 23 rokov od SSTZ v zmysle zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení... Celý článok

Komentáre (0)

Prehľad čerpania príspevku pre mládež do 23 rokov od SSTZ pre rok 2020 na základe dodatku

Prehľad čerpania príspevku pre mládež do 23 rokov od SSTZ pre rok 2020 na základe dodatku č.1. Na základe dodatku č.1 k zmluve číslo MK2020/11 zíkalo Občianske združenie STO Veľký Biel z výzvy o poskytnutie príspevku na mládež do 23 rokov od SSTZ v zmysle zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov /ďalej len „zákon o... Celý článok

Komentáre (0)

Prehľad čerpania príspevku pre mládež do 23 rokov od SSTZ pre rok 2020

Prehľad čerpania príspevku pre mládež do 23 rokov od SSTZ pre rok 2020. Občianske združenie STO Veľký Biel sa v roku 2020 znova zapojilo do výzvy o poskytnutie príspevku na mládež do 23 rokov od SSTZ v zmysle zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov /ďalej len „zákon o športe“ alebo „ZoŠ“ a Čl. 4 ods. 1 písm. a/ Zmluvy... Celý článok

Komentáre (0)

Prehľad čerpania príspevku pre mládež do 23 rokov od SSTZ pre rok 2019

  Prehľad čerpania príspevku na mládež do 23 rokov od SSTZ za rok 2019   Občianske združenie STO Veľký Biel sa aj v roku 2019 zapojilo do výzvy o poskytnutie príspevku na mládež do 23 rokov od SSTZ v zmysle zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov /ďalej len „zákon o športe“ alebo „ZoŠ“ a Čl. 4 ods. 1 písm.... Celý článok

Komentáre (0)


Vytvoril Tomáš Novák.