Veľký Biel

Prehľad čerpania príspevku pre mládež do 23 rokov od SSTZ pre rok 2023

 

Prehľad čerpania príspevku pre mládež do 23 rokov od SSTZ pre rok 2023.

Občianske združenie STO Veľký Biel sa v roku 2023 opäť zapojilo do výzvy o poskytnutie príspevku na mládež do 23 rokov od SSTZ v zmysle zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov /ďalej len „zákon o športe“ alebo „ZoŠ“ a Čl. 4 ods. 1 písm. a/ Zmluvy o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2023 uzatvorenej medzi Ministerstvom školstva, vedy a výskumu a športu SR a SSTZ.

STO Veľký Biel z tejto výzvy získal sumu 1680,- eur, ktoré sa použili na nákup nových poťahov, spotrebného materiálu ako sú loptičky, rakety, úhradu ubytovania na sústredení pod.

Zoznam refaktúrovaných položiek STO Veľký Biel :

 

  1. Faktúra  č. 231SK0159   Nákup spotrebného materiálu                       =237,30=
  2. Faktúra  č. 231SK0023   Nákup spotrebného materiálu                       =390,00=
  3. Faktúra  č. 231SK0343   Nákup spotrebného materiálu                       =451,00=
  4. 4. Príjmový pokladničný doklad  úhrada ubytovania sústredenie Selce   =630,00=

     ---------------------------------------------------------   

    Spolu             =1.708,30=                                                                      

 

Aby ste mohli pridať komentár, musíte sa prihlásiť.