Veľký Biel

Záverečná správa o realizácii projektu "SVETOVÝ DEŇ STOLNÉHO TENISU 2019"

 

Záverečná správa o realizácii projektu

SVETOVÝ DEŇ STOLNÉHO TENISU“.

Stolnotenisový oddiel Veľký Biel sa zapojil aj tento rok do projektu s názvom  „Svetový deň stolného tenisu“ , ktorý zverejnil Slovenský stolnotenisový zväz.

Svetový deň stolného tenisu sme si pripomenuli v sobotu 6.4.2019 v sobotu. Na jeho počesť sme v našej obci Veľký Biel zorganizovali v spolupráci s Obecným úradom vo Veľkom Bieli  stolnotenisový turnaj o Pohár starostu obce Veľký Biel pre obyvateľov našej obce. Miestom konania bol Kultúrny dom vo Veľkom Bieli na Železničnej ulici č.80. Turnaj slávnostne otvoril pozvaný hosť, podpredseda SSTZ Ing. Branislav Kalužný. Otvorenie akcie bolo o 9:00 a ukončenie o 19:00 .

Turnaj bol rozdelený do 6 kategórií, aby sa zvýšila atraktívnosť hry a aby si mohol každý zvoliť náročnosť, na ktorú sa cítil. Špeciálnou kategóriou bola zmiešaná štvorhra rodič - dieťa, ktorá zožala najväčší úspech. Spolu sa na turnaji zúčastnilo 45 štartujúcich hráčov a 20 divákov. Do projektu sa nám podarilo zapojiť každú vekovú kategóriu, počnúc najmladšími deťmi, končiac tými najstaršími dôchodcami. Počet štartujúcich bol nasledovný: detí bolo 21, dospelých 24, z toho 4 ženy. V jednotlivých kategóriách sa hralo v štvorčlenných a trojčlenných skupinách. Do vyraďovacích bojov bol zaradený každý hráč a hralo sa do konečného umiestnenia. V kategórii zmiešaných štvorhier sa hralo systémom každý s každým. Prví štyria víťazi v každej kategórii boli ocenení pohármi, medailami i diplomom. Každý účastník dostal tričko s logom svetového dňa stolného tenisu a samozrejme občerstvenie, ktoré zabezpečil obecný úrad.

Cieľom projektu bola propagácia stolného tenisu medzi deťmi, dospelými i seniormi. Na základe spomenutých faktov sa nám podarilo naplniť tento hlavný cieľ a ukázali sme dospelým aj rodičom, že aj pri stolnom tenise sa dá tráviť čas užitočne a hlavne so svojimi deťmi!

Projekt prebiehal podľa vopred stanoveného programu, ktorý bol zverejnený v obci na vývesných tabuliach, obecnom úrade, bol hlásený v obecnom rozhlase a uverejnený na webových stránkach: www.velkybiel.eu  ,  www.stovelkybiel.eu . Výsledky turnaja aj s fotodokumentáciou budú zverejnené v obecných novinách a na vyššie uvedených webových stránkach.

Najväčším prínosom celého projektu bolo, že stolný tenis sa dá hrať a začať hrať v každom veku. Druhým prínosom bolo vidieť rodičov ako fandia svojim deťom, ako ich povzbudzujú a naopak ako dokážu aj deti povzbudiť svojich rodičov hlasným skandovaním.

Na tento projekt „Svetový deň stolného tenisu“ v našej obci nadväzujú ďalšie projekty, ako sú Školský koncoročný turnaj, Detský novoročný turnaj. Naše aktivity týmto projektom nekončia a veríme, že sme ukázali obyvateľom našej obce, že stolný tenis je šport, ktorý sa oplatí hrať so srdcom ,pretože vtedy má človek z neho najväčšie potešenie. 

Ing. Peter Bognár

Predseda STO Veľký Biel

Aby ste mohli pridať komentár, musíte sa prihlásiť.