Veľký Biel

Prehľad čerpania príspevku pre mládež do 23 rokov od SSTZ pre rok 2020

Prehľad čerpania príspevku pre mládež do 23 rokov od SSTZ pre rok 2020.

Občianske združenie STO Veľký Biel sa v roku 2020 znova zapojilo do výzvy o poskytnutie príspevku na mládež do 23 rokov od SSTZ v zmysle zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov /ďalej len „zákon o športe“ alebo „ZoŠ“ a Čl. 4 ods. 1 písm. a/ Zmluvy o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2020 uzatvorenej medzi Ministerstvom školstva, vedy a výskumu a športu SR a SSTZ.

STO Veľký Biel z tejto výzvy získal sumu 3750,- eur, ktorá sa použila na nákup nových dresov, spotrebného materiálu ako sú loptičky, rakety, dedinfekčné prostriedky a pod.

 

Zoznam refakturovaných položiek STO Veľký Biel:

  1. Faktúra  č. 67020             Nákup dresov                             =891,89=
  2. Faktúra č. 201SK0434       Nákup spotrebného materiálu     =414,45=
  3. Faktúra č. 66920              Nákup dresov                            =780,00=
  4. Faktúra č. 201SK0387      Nákup spotrebného materiálu     =143,00=
  5. Faktúra č. 201SK0079      Nákup spotrebného materiálu     =386,75=
  6. Faktúra č. 201SK0040      Nákup spotrebného materiálu     =213,90=
  7. Faktúra č. 201SK0258      Nákup spotrebného materiálu     =273,15=
  8. Faktúra č. 201SK0281      Nákup spotrebného materiálu     =146,00=
  9. Faktúra č. 201SK0370      Nákup spotrebného materiálu     =184,25=
  10. Faktúra č. 201SK0496      Nákup spotrebného materiálu     =369,30=

 -----------------------------------------------------------------------------------------

 Spolu                                                                                 =3.802,69=

Aby ste mohli pridať komentár, musíte sa prihlásiť.